Дебор - П. Йорданов ЕТ


 Производство на месо, месни произведения и месни консерви.