Ддл ООД


Инженерингова дейност; проектиране и производство на сушилни; нестандартни машини и съоръжения.