Ддд Инсект2012


Изтребване на всякакъв вид вредители. 

ДДД-Инсект-2012’’ ЕООД е лицензирана фирма с доказан професионализъм и високо качество напредлагана услуга, с основен предмет на дейност: дезинфекция, дезинсекция и дератизация. 

Фирмата предлага няколко варианта за обработка и поддръжка на работни, битови, складови и производствени помещения срещу насекоми и гризачи със задачата и гаранциите за свеждането им е границите на биологичния минимум и до пълното им унищожаване. 

На основание Наредба №3/24.01.2005г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, издадено от министерството на здравеопазването, обн.ДВ, бр. 14 от 15.02.2011., при осъществяването на контролни функции органите на РЗИ изискват от фирмите и Договор за извършване на ДДДобработка, сключен с лицензирана фирма