Д&А Консулт ЕТ


Разработване на корпоративни стратегии и стратегии за организационно развитие на фирмата, управление на фирмената сигурност. Открити и вътрешно фирмени курсове в областта на управлението на човешките ресурси, маркетинг и общофирмени комуникации, умения за ефективни продажби, управление на времето и стреса, работа в екип и лидерство, умения за презентация, за водене на преговори, за решаване на конфликти, за развитие на кариерата, култура на качеството, разработване и управление на проекти и др. Школа по предприемачество - 4 модула. Персонален бизнес консултант за микро и малки фирми.