Данс Фарма EООД


Внос и дистрибуция на лабораторно оборудване, апарати, консумативи, реактиви, химикали и китове за медицина, фармацевтична промишленост, научно-изследователски и производствени лаборатории, и лаборатории за качествен контрол. Инсталиране, гаранционна и извънгаранционна поддръжка и сервиз на лабораторна апаратура.