Данимил-Венетка Стефанова ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пивница.