Дайг - Ц ООД


Осигуряване на противопожарна охрана на сгради и транспортни средства; доставка, монтаж, зареждане на пожарогасители; съдействие за издаване на сертификати за обекти по пожарна безопасност.