Дага С


  Физическа и техническа охранителна дейност, изготвяне на бизнес и приватизационни оценки, детективски услуги, производство на специални облекла за охрана, търговска дейност.