Давид Тодоров


ОУ "Давид Тодоров" е участник в проекта "Сократ - Коменски" (който финансира настоящия продукт) на тема "Да оформим дух и тяло".
На Виртуалната разходка са отразени няколко важни момента от работата на училището като например среща между колеги от Италия, Испания, Литва, Полша, Румъния и България; Парад на знамената в Италия; Работни моменти от часовете в училището.