Г.Миладинов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Ресторант.