Гюлден-Февзие Хасанова ЕТ


Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.