Гудуил Консултинг ЕООД


Гудуил Консултинг ЕООД предлага консултантски услуги за подготовка на проекти

- наблюдение
- консултиране
- изготвяне
- проследяване
- предпроектни проучвания
- обществени поръчки

Гудуил Консултинг ЕООД е дъщерно дружество на унгарската компания GoodWill Consulting ООД, която е основана през 2003 г. Разполагаме с дългогодишен опит в консутантските услуги за кандидатсване с проекти по оперативните програми на ЕС. Съдействали сме в Унгария за усвояването на повече от 47 млн. евро европейски пари за фирми от различни сфери на икономиката, организации с нестопанска цел, учебни заведения, държавни учреждения и общини. От две години фирмата ни успешно работи и на румънския пазар. Общият брой на колегите ни в Унгария и Румъния вече наброява повече от 120 души.