Грета - Добромир Гоцев ЕТ


Проектиране, продажба механични конструкции за вграждане на електроника. Сервиз на мозайкови, струйни, лазерни и др. принтери и продажба на консумативи за тях.