Фирми за елекроинсталации и трансформатори в град Ямбол

9 фирми

Дунай - Калор ООД

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Елот - И. Ташков ЕТ

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Вени - В. Недялкова ЕТ

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Дунай - Калор ООД

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Вега - В. Иванов ЕТ

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Хороз - Т. Хорозов ЕТ

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Аксел - 92 ЕТ

Строителство на отоплителни и ел. инсталации.

Пуск - 90 ЕООД

Електромонтиращи се части и пусково-наладъчни работи; търговия с кабели и ел. материали....

Дема - Христо Чепкьоров ЕТ

Изграждане на електроинсталации. Оборудване на трафопостове.