Фирми за културни центрове и организации в град Хасково

7 фирми

Алианс за регионално сътрудничество и развитие

Изпълнение на проекти със социална насоченост по програмата ФАР.

Съюз на работодателите от шивашката промишленост

Сдружение на производители на спортно-елегантно и трикотажно облекло, конфекция, плетиво, и саи за обувки....

Съюз за социална защита на пенсионерите

Упражнява социална дейност, правна защита на пенсионерите, социални магазини.

Регионално сдружение на общините Марица

Регионално Сдружение на Общините "Марица" е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България. Тя е създадена, за да подкр...

Обединен ромски съюз - Хасково

Дейност по програми, свързани с ромската общност - образование, здравеопазване, културна идентичност....