Фирми за хляб и хлебни изделия в град Троян

20 фирми

Минко Топалски ЕТ

Обект за производство на трайни сладкарски и хлебни изделия.

Йосифова 91-Т.П.-П.Йосифова ЕТ

Бърза закуска. Павилион за търговия с храни. Фурна за тестени закуски.

Минко Топалски ЕТ

Обект за производство на трайни сладкарски и хлебни изделия.

Йосифова 91-Т.П.-П.Йосифова ЕТ

Бърза закуска. Павилион за търговия с храни. Фурна за тестени закуски.

Йосифова 91-Т.П.-П.Йосифова ЕТ

Бърза закуска. Павилион за търговия с храни. Фурна за тестени закуски.

Йосифова 91-Т.П.-П.Йосифова ЕТ

Бърза закуска. Павилион за търговия с храни. Фурна за тестени закуски.