Фирми за трудова медицина в град Стара Загора

9 фирми

Сага ЕООД

Д-р Моллова - спец. трудова медицина. Оценка на риска, здравно наблюдение

Медищит ООД

Служба по трудова медицина, орган за контрол от вида С.

Гео Кам

Служба по трудова медицина.

С ТМ- Валжан ЕООД

Служба по трудова медицина - превенция и промоция на здравето и безопасност при работа....

Максима ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Трудова медицина".

Корпора - Мед ООД

Спазване на законите за безопасни и здравословни условия на труд.