Фирми за животновъдство и кланници в град София

22 фирми

Нутриа България ООД

Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Херкулес ДЛ ООД

  Търговия на едро и дребно с хранителни стоки, верига денонощни магазини, заведения за хранене, хлебопроизводство, птицепроизводство, месопреработ...

Нутриа България ООД

Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Примекс 9000 ООД

  Външнотърговско дружество (1990).Производство и търговия със селскостопански стоки (живи животни, месо, кожи, билки и др.), снабдителска дейност,...

Нутриа България ООД

Производство и търговия със селскостопанска продукция.

Помс

Изкуствено осеменяване на селскостопански животни.

Еми - Ес ЕООД

Търговия със зърнени храни, дърводобив, производство на селскостопанска продукция, транспорт, услуги, животновъдство, развитие на селско селскостоп...