Фирми за адвокатски и правни услуги в град София

837 фирми

ГБС - Консулт АД

Дружеството осъществява квалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и чужбина....

Адвокат Кирил А. Алексиев

Правни и юридически консултации и услуги.

Адвокатска къща Ибис

Адвокатска кантора Ибис предлага първокласно правно обслужване и консултации в областта на търговското и вещното право, процесуалното представителс...

Българска адвокатска кантора

Предоставя юридически консултации в областта на търговското, договорното, облигационното, вещното право, представителство пред съда и държавните ин...