Фирми за културни центрове и организации в град Смолян

5 фирми

Дружество за заетост и структурно развитие

Национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост.

Сдружение Карл Попър

Организация на публични дебати национални състезания по авторска реч.

Агенция за развитие на човешките ресурси

Прилагане на програми за професионално и личностно развитие и израстване на хората....

Съюз на инвалидите и слепите

Фирмата развива дейност в областта "Културни центрове и организации".

Кнсб - Ркс

Фирмата развива дейност в областта "Културни центрове и организации".