Фирми за магазини, борси и тържища в град Свищов

137 фирми
Пенчо Ганчев 2005 6

Пенчо Ганчев 2005

Продавам пълно оборудване и  секция за магазин за кафе, ядки, сушени плодове, машина за мелене на кафе и допълнителни стъкленици....

Розка Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кети-Спаско Василев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Илди-Илданай Ахмедов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Роска Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кети ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Нике ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Н-5-Георги Ненов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Теди-Иван Димитров ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.