Фирми за финансови брокери и консултанти в град Русе

18 фирми

ГНД Интернационал

Фирамата се занимава с оптимизация на данъчното планиране, внос, износ, митническо представителство, складиране и агентиране. Американска фирма, ре...

Ита ООД

Консултантски услуги.

Стратегия ООД

Консултантски услуги. Счетоводство.

Мелстрой - Велизар Бакърджиев ЕТ

Консултации - инженерингова дейност във връзка с изграждането на мелници, фуражни цехове и заводи, силозно - складови стопанства, зърноплощадки мас...

Н&л ООД

Консултантски услуги.

Гита Илиева ЕТ

Счетоводство. Консултантски услуги.

Русегруп ООД

качествен и количествен контрол на всякакъв вид стоки, предмет на търговска сделка драфт сървей аварийни констатации експертизи инвентаризацииконсу...