Фирми в град Ракитово

134 фирми

Глобус - Стана Гелина ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни. 

Надежда - 93 - Петър Тошков ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Мечо - 77 - Иван Мечев ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Янко Чолаков ЕТ

  Фирма, правоспособна да извършва дейности по кадастъра. 

Цветанка Сърбова ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Димитър Димов - Надежда ЕТ

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.