Фирми за суровини и материали в град Разград

18 фирми

Разград - Деспред ООД

Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти.

Скорпион 99 - Тодор Георгиев ЕТ

Търговия с петролни продукти и природен газ на едро и дребно.

Щанц ООД

Производство на хартиени опаковки от велпепе и картон.

Млин - 97 АД

Производител на солети, хляб, макаронени изделия.

Ферт Ексим ЕООД

Търговия на едро с горива и нефтопродукти.

Екофрут ООД

Пакетиране на ядки и захарни изделия.

Полимекс ООД

Полиетиленови торби, продажба на гориво.

Универсал - 2002 ЕООД

Опаковката представлява производителя. Ние гарантираме.