Фирми за хранителни стоки и супермаркети в град Разград

19 фирми

ПК"Единство"

търговия на лкидребно с хранителни и промишлени стоки,изкупуване на селскостопанска продукция и билки,хлебопроизводство....

Бул Векс ООД

Търговия с хранителни стоки - магазин.

Босмит - Виолетка Димитрова ЕТ

Фирмата развива дейност в областта "Хранителни стоки и супермаркети".

Емдел - Христо Нейков ЕТ

Фирмата развива дейност в областта "Хранителни стоки и супермаркети".

Ценка Върбанова ЕТ

Търговия на дребно с хранителни продукти .

Теома - Иван Иванов ET

Квартален смесен магазин. Търговия с хранителни стоки.

Хранкомерс ЦБА - ООД

Вериги магазини за хранителни и промишлени стоки.

Стоянови и СИЕ - 97 ЕООД

Търговия на дребно с хранителни стоки.

Сортови семена EАД клон Разград

Производство на семена и посадъчен материал.