Фирми за магазини, борси и тържища в град Провадия

79 фирми

Рили-37-Васил Николов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Стъки-21-Никола Стойков ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Рили-37-Васил Николов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Исхан Исмаилов-Бости ЕТ

Бюфет. Магазин за търговия за храни и нехранителни стоки.

Уникат-ЛС-Лиляна Асенова ЕТ

Магазин за търговия с нехранителни и хранителни стоки.

Реми-Айсун Мустафова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Аги-3-Ангел Станчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Рили-37-Васил Николов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Дария-Марин Йорданов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.

Агрокооп - Провадия

Търговия с билки и диворастящи плодове.

Каменита-Коста Цонев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехаранителни стоки.