Фирми за трудова медицина в град Пловдив

11 фирми

СТМ Брилянт 05 ЕООД

СТМ "Брилянт 05" ЕООД е една от първите Служби по трудова мидицина регистрирани на територията на гр. Пловдив...

Служба По Трудова Медицина "хелт Енд Сейфти" ООД

Служба по трудова медицина, регистрирана, с офиси в София, Пловдив, Бургас.

Одико - 69 ООД

Консултантски услуги и разработване на проекти по еврофондове, мениджмънт, психология, териториални програми, сертифициране за енергийна ефективнос...

Служба По Трудова Медицина - Темпо ООД

Оценка на риска на работното място, профилактични прегледи.

Естием ООД

Здравословни и безопасни условия на труд.

Мед консулт ЕООД

Консултантска дейност по трудова медицина.

Лайф - Стм ЕООД

Сключване на договори с предприятия

Си Ди Консулт ООД

Обслужва фирмени организации по закона за здравословни и безопасни условия на труд....

С и М Превент ЕООД

Центърът за безопасност и здраве при работа при “С и М Превент” ООД е в помощ на работодателите за изграждане фирмената им политика и изпълнение на...