Фирми за строителен надзор в град Пловдив

23 фирми

"кастрой З.г" ЕООД

Лицензиран консултант за оценяване съответствието на инвестиционни проекти, въвеждане на обекти в експлоатация...

Инвестпродукт ООД

Проектиране и изграждане на малки предприятия за хранително-вкусовата промишленост, офиси, магазини и жилища....

АБВ и М - 99 ООД

Оценка на инвестиционни проекти, технически и енергийни паспорти, строителен надзор и консултантска дейност....

Вектор - 2000 ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Строителен надзор".

Фриз - 2000 ООД

Фирмата развива дейност в областта "Строителен надзор".

Стрикт ООД

Строително-консултантска дейност.

Т7 Консулт ЕООД

Консултантски услуги в строителството. Оценка на съответствие на инвестиц. проекти и строителен надзор. Проектиране. Обследване на сгради за енер...

КЦМ Технолоджи ЕАД

КЦМ ТЕХНОЛОДЖИ е регистрирана през 2005 г. като Еднолично акционерно дружество, собственост на "КЦМ 2000" АД.КЦМ ТЕХНОЛОДЖИ е инженерингова фирма, ...

Елтест ЕООД

Акредитиран орган за контрол от вида С.

И Лест ЕООД

Строителен надзор, строителен консултант.

Кастрой З. Г. ЕООД

Строителен надзор и оценка на недвижими имоти.