Фирми за търговия на едро и съхранение в град Петрич

47 фирми

Димитрина Стоименова ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Тео Линда-Цветан Вардаков ЕТ

Склад на едро за търговия с храни от неживотински произход.

Тодорка Зайкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.

Димитрина Стоименова ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Димитрина Стоименова ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Верка Стефанова ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни стоки.