Фирми за хляб и хлебни изделия в град Панагюрище

8 фирми

Добри Апостолов ЕТ

Цех за производство на хляб и тестени закуски. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни....

Ненко Пенчев - Таня ЕТ

Цех за производство на закуски. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Ненко Пенчев - Таня ЕТ

Цех за производство на закуски. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Добри Апостолов ЕТ

Цех за производство на хляб и тестени закуски. Смесен магазин за търговия с няколко групи храни....