Фирми за хляб и хлебни изделия в град Пазарджик

58 фирми

Гели - Илия Илиев ЕТ

Работилница за производство на закуски.

Бранди - Иван Георгиев ЕТ

Работилница за закуски. Кафе сладкарница.

Бранди - Иван Георгиев ЕТ

Работилница за закуски. Кафе сладкарница.

Иванка Петрова ЕТ

Павилион за производство и продажба на закуски.

Гели - Илия Илиев ЕТ

Работилница за производство на закуски.

Медина ООД

Производство на трайни скалдкарси и захарни изделия.