Фирми за дърводобив и дървообработване в град Пазарджик

33 фирми

Вест ООД

Добив на дърва за огрев, талпи, янове, детайли.

Видичи - Ник ЕООД

Производство и търговия с мебели, пчелни кошери, дървени опаковки за вино.

МХ - Пейчинов и С-ие ООД

Производство на ламперия и дюшеме. Дърводелски цех.

Маслина - МН ЕООД

Дърводобив, дървообработване, търговия. Външен пазар.

Централ 2003 ЕООД

Производство и търговия с дървен материал и изделия от него.

ЕТ "Агро Ардали"

Всякакъв вид обработен дървен материал, сухи дъски.

КАШ-95 - Катерина Шаркова ЕТ

Продажба на дървен материал, производство на мебели, дървени къщи и заведения от дърво....

Юндола 21 АД

Дървопреработване и производство на мебели.

Баката - Ахмед Шукри ЕТ

Дървопреработване за строителството.