Фирми за охранителни услуги и оборудване в град Пазарджик

7 фирми
Техно Секюрити 2

Техно Секюрити

Доставка и монтаж на системи за сигурност...

Аргус ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Охранителни услуги и оборудване".

Радио Сот ООД

РАДИО СОТ ООД е фирма, която осъществява централизирана охрана с технически средства чрез мониторинг – център, автопатрулна охрана и физическа охра...

Тебикс ЕООД

Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на системи за сигурност: виидеонаблюдение, пожароизвестяване, алармени системи, контрол на достъп и/или рабо...

Бига - СОД ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Охранителни услуги и оборудване".

Егида - Община Септември ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Охранителни услуги и оборудване".