Фирми за канцеларски услуги и материали в град Пазарджик

6 фирми

Маклер ООД

Търговия с канцеларски материали, копирни услуги и предпечат.

Алфа - 1 ЕООД

Търговия на едро с канцеларски материали.

БУ - ЕДИ- Величка Ангелова

Фирмата развива дейност в областта "Канцеларски услуги и материали".

Елс- Б - Лазаринка Стоилова ЕТ

Търговия на едро и дребно с канцеларски материали, офис консумативи.

Бери - Володя Димчев ЕТ

Търговия на едро и дребно с канцеларски материали и формуляри, ученически пособия....

Ниа - 4 - Нина Ангелова Тодорова ЕТ

Търговия с канцеларски материали и консумативи.