Фирми за електро и електронно оборудване в град Пазарджик

6 фирми

Кар Лоджик България

Диагностична апаратура за японски и азиатски автомобили.

Аргос 59 П. Аргиров ЕТ

Производство и търговия на батерии, акумулатори, трансформатори и ел. релета.

Тони-Антоний Влахоянов ЕТ

Електрическо и електронно оборудване.

Електроекспрес

Електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби, въздушни и кабелни линии до 35kV. Проучване, проектиране и консултантски работи по еле...

Хеспа 91 Христина Кокотанова ЕТ

Провеждане на обучение и изпити за квалификационна група по електробезопасност.

Техно Секюрити ЕООД

Доставка и монтаж на системи за сигурност, видеонаблюдение, пожароизвестяване, телефонни централи, контрол на достъп и работно време, домофони и ви...