Фирми за строително-ремонтни услуги в град Пазарджик

24 фирми

Картач ООД

Дървообработване на мебели, греди, дъски, ламперия.

Сухстрой ЕООД

Строителство на преградни стени.

Брокс-98 ООД

Фирмата развива дейност в областта "Строително-ремонтни услуги".

Типс ООД

Строителство и оценка на недвижими имоти.

Рапид-Еко ООД

Продажба на строителни материали, горива и масла.

Темил ЕООД

Доставка, снаждане и ремонт на гумено - текстилни транспортни ленти.

Институт по дървообработване ООД

Фирмата развива дейност в областта "Строително-ремонтни услуги".

Оптистрой ООД

Фирмата развива дейност в областта "Строително-ремонтни услуги".

Мантарица ООД

Производство на дограма, мебели, дюшеме, всичко от дърво.

Полиспект ООД

Поставяне на теракота, фаянс, топло - хидроизолация изолация, канализация, водопровод; Бояджийски услуги....

Хриса - Христо Личев ЕТ

Строителни, ремонтни и довършителни работи. Търговия със строителни материали.