Фирми за строителни дружества и предприемачи в град Пазарджик

18 фирми

Мараш - финансова група ООД

Управление на собственост, строителство.

Брокс 2003 ООД

Специализирани строителни бригади за всякакъв вид дейности - хидро и топло изолации, минерални мазилки, зидаро-мазачески работи, облицовъчни, боядж...

Строймонтаж ЕООД

Общо строителство на сгради и строителни съоръжения.

Адер ООД

Строителство, проекатиране, инженеринг и реконструкция на сгради.

Балканремонт Инженеринг ООД

Извършване на строително монтажни работи, инженерингова и изпълнителска дейност при ликвидиране на последствията от минодобивната промишленост....

Сигма Строй ООД

Сигма Строй ООД е дружество със ограничена отговорност, специализирано в проектирането и изпълнението на жилищно,промишлено, хидромелиоративно и се...

Интер имоти Гръблев ЕООД

Имоти в Пазарджик и региона - консултации, оценки.

Радани ООД

Строителство на жилищни и промишлени сгради.

Пимо СВ ООД

Високо строителство и строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство,строежи от транспортната инфраструктура и отделни...

Янев 55 ЕООД

Строителство и ремонт на жилищни, промишлени, административни сгради и инфраструктурни обекти....