Фирми за търговия на едро и съхранение в град Мизия

50 фирми

Ники и Вили-Тиша Иванова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Елин-Валина Д.Сълинска ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Елин-Валина Д.Сълинска ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Людмил Бояджиев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Косана ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Цех за хлебни изделия. Ресторант. Кафе-аперитив....

Тедимекс ЕООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Валери Лазаров-82 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Елин-Валина Д.Сълинска ЕТ

Кафе-аперитив. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Титрийски 91М - Т. Цветков ЕТ

 Магазин за хранителни стоки. Цех за безалкохолни напитки.