Фирми за търговски центрове и базари в град Лясковец

85 фирми

Димитър Димитров-2000 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сара-Виктория-Мария Петрунова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафе-аперитив.

Шанс-3-Иван Иванов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Калина Колева-Калина ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Мичев 2001 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Димитър Димитров-2000 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Таня-Никола Байчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Ман 90 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Тони-Сийка Късцанева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.