Фирми за търговия на едро и съхранение в град Любимец

53 фирми

Джордж Г и Г-Петко Петков ЕТ

Магазин за хранителни стоки. Кулинарен магази.

Дафи-Нейка Колева ЕТ

Магазин за кафе и пакетирани хранителни стоки.

Контакт - 90 - Янчо Георгиев ЕТ

Сладкарски цех. Магазин за хранителни стоки и сладкарски изделия.