Фирми за транспорт и превози в град Ловеч

42 фирми

Електромонтаж - Илиян Петков ЕТ

Ел.монтажни работи - оборудване на трафопостове, възд. мрежи и кабелни линии ниско и високо напрежение....

Нели Цолова ЕТ

Дистрибутор и превозвач на течни горива и горивосмазочни материали.

Ирмина ойл ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Транспорт - сухопътен".

Перлини - Петко Драгнев ЕТ

Международен и вътрешен товарен транспорт с бордови камиони и спедиция.

Елмотрейд ООД

Електроизграждане на трафопостове, ел.мрежи и кабелни линии ниско и високо напрежение, вътр. ел.инсталации....

Протектор - Калоян Маринов ЕТ

Тежкотоварни превози с автоцистерни на химикали и бордови товари.

Нешев - Пламен Нешев ЕТ

Автобусни превози в страната и чужбина.

Грация - Г. Краева - ЕТ

Автобусен превоз в страната и чужбина.

Частно транспортно тружество - Ловеч 2001 ООД

Автобусен превоз в страната и чужбина. Случаен превоз и превоз по определени маршрути....

Вит Автотранспорт АД

Автобусен и товарен транспорт в страната и чужбина.

Ловечгаз 96 АД

Разпределение и снабдяване с природен газ на територията на град Ловеч.