Фирми за потребителски услуги в град Ловеч

82 фирми
ЕТ Елтро 2

ЕТ Елтро

Фирмата се занимава с ремонти и сервиз на бяла и черна техника....

Ел - Милев ЕООД

Ремонт на електрически домакински уреди.

Проконтрол ООД

Акредитиран от ИА БСА орган за контрол от вида С за измерване и контрол на: ел. уредби и съоръжения, физични фактори на работната среда, климатични...