Фирми за обществени организации и институции в град Ловеч

7 фирми

Камара на Строителите в България ОП - Ловеч

Услуги в строителната сфера. Камара на строителите в България - областно представителство....

Сдружение - училищно настоятелство при ОУ Г. Бенковски

Сдружение - училищно настоятелство при ОУ "Георги Бенковски" с.Черни Вит.

БГД за приятелство Ерфурт - Ловеч Сдружение

Поущряване връзките с ВУЗ между Ерфурт и Ловеч.

Сдружение Шанс 1

Сдружението изготвя образователни програми. Център за работа с деца - провежда образователни курсове....