Фирми за култура и изкуство в град Кюстендил

9 фирми

Снежана Николова - Лъки

Производство на уникални произведения на изкуството - ръчна изработка на нощни лампи, абажури и фруктиери от обработено дърво....

Ирис ЕООД

Фирмата развива дейност в областта "Музика и аудио услуги".

Териториална организация на научно - технически съюзи гр. Дупница...

Научно-техническа информация и мероприятия, квалификационна дейност.

ПГ по дървообработване и горско стопанство

Фирмата развива дейност в областта "Културни центрове и организации".

Шанс за всички Сдружение

Фирмата развива дейност в областта "Културни центрове и организации".