Фирми за търговия на едро и съхранение в град Кърджали

359 фирми

Д.-Метал-Въла Георгиева ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иван Павлов-2000 ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Пивница.

Марио-Красимир Тенев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Сара-Рамадан Рашид ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Механа.

Линда-Мустафа Шабан ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Красимир Хадживълчев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.