Фирми за търговски центрове и базари в град Кърджали

214 фирми

Баркан-Бирол Юсуф ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

ФБМ-Фахри Исмаил ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Байкал ООД

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Моника-Симеонка Колева ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Алкомерс ЕООД

Ресторант. Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Самир-Самир Емин ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сага-М-Захаринка Милева ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Хрисо-Цонка Димитрова ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сисепстрой-Бекир, Топачарова СД

Цех за бутилиране на олио. Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Настеви-Алексей Настев ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Грудев-Атанас Грудев ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Север-Раиф Мехмед ЕТ

Mагазин за търговия с храни и нехранителни стоки.