Фирми за културни центрове и организации в град Кърджали

2 фирми

Стопанска Камара - Кърджали СНЦ

Организация за защита интересите на работодателите.

Общински център за социално подпомагане - Ардино

Фирмата развива дейност в областта "Културни центрове и организации".