Фирми за търговия на едро и съхранение в град Каспичан

11 фирми

Петър Петров ЕТ - Каспичан

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.

Фани-Фатме Селим ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Оазис-Иван Стоянов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Петър Петров ЕТ - Каспичан

Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.