Фирми за магазини, борси и тържища в град Казанлък

130 фирми

АМГ 89 - Г. Апостолов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Павел Дунков ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Роси-Росица Караджова ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Кънчо Папазов-Николов ООД

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Малекс-Ц.Вълчанов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

АМГ-89-Г.Апостолов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Иван Иванов-Ира-92 ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Обнова-К-Казанлък ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Иван Танев ЕТ - Казанлък

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Марио-Христо Христов ЕТ

 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.