Фирми за магазини, борси и тържища в град Ихтиман

61 фирми

Милениум - Янко Пальов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Агропро милк ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Иван Тодоров - Никс-94 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Иван Стоилов ЕТ - Ихтиман

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Олга Стефанова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. Бърза закуска.

Стоян Паджев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Стоян Паджев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Иван Стоилов ЕТ - Ихтиман

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Стоян Паджев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Атанас Каменски ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Любомир Чадаров - Меди-93 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Атанас Каменски ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.